12/09/2016

மூதூர் தமிழ் பிரதேசங்கள் ஒருங்கிணைந்த தனியான பிரதேச செயலாளர் பிரிவு

-பாலசுகுமார்-

மூதூர் வாழ் தமிழ் மக்களுக்கும். அரசியல் வாதிகளுக்கும் இதனை சமர்ப்பிக்கிறேன் .முன்னரும் ஒரு தடவை முகநூலில் இதனைப் பேசியிருக்கிறேன் மீண்டும் நாம் இந்த விடயம் பற்றி உரத்து குரல் கொடுக்க வேண்டிய சூழ் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
இன்று வந்த ஒரு செய்தி தோப்பூர் உப பிரதேச செயலகம் தனி செயலகமாக தரமுயர்த்தப் பட இருப்பதாக அறிய முடிகிறது.
மூதூர் பிரதேசத்தில்...
52 தமிழ் கிராமங்களும்,72வீதம் நலப்பரப்பு இருந்தும் ஒரு பிரதேச செயலகத்தை போராடி பெற முடியாத நிலையிலா தமிழ் மக்கள் உள்ளனர்,இந்த விடயத்தில் அரசியல் வாதிகள் அக்கறை காட்டா விட்டால் பொது மக்கள் கையிலெடுத்து முன் நகர வேண்டும்.
மல்லிகைத்தீவு,
கிளிவெட்டி,
கட்டைப்பறிச்சான்
சம்பூர்
மலைமுந்தல்
நல்லூர் ,
பாட்டாளிபுரம்,
மட்டப்புக்களி
நீனாகேணி
வீரமாநகர்
பினாட்டுக்ல்
கோபாலபுரம்
இளக்கந்தை
நவரெட்ணபுரம்
கூனித்தீவு
சூடைக் குடா
சேனையூர்,
மருதநகர்
கடற்கரைச்சேனை ,
சந்தோஷபுரம்
சாலையூர்
கிறவல்குழி
சம்புக்கழி
அம்மன்நகர்
கணேசபுரம்
பள்ளிக்குடியிருப்பு,
சந்தான வெட்டை
தங்கபுரம்
ஸ்ரீனிவாசபுரம்
இத்திக்குளம்
குமாரபுரம்
பட்டித்திடல்,
கங்கவேலி,
அகஸ்தியர் தாபனம்
புளியடிசோலை
பெருவெளி,
மணல்சேனை
இருதயபுரம்,
பாலத்தடிச்சேனை
மருதநகர்
முன்னம் போடிவெட்டை
ஸ்ரீநாராயணபுரம்
பாரதிபுரம் ,
மேங்காமம்,
இறால்குழி

சீதனவெளி,
கயமுந்தான்,
சின்னக்குளம்,
சின்ன மல்லிகைத்தீவு,
கங்கை,
நாவலடி
சகாயபுரம்-64
முயற்சி திருவினையாகட்டும் 

நன்றி முகநூல் *பாலசுகுமார்

0 commentaires :

Post a Comment