11/15/2017

எஸ்.எம்.கோபாலரெத்தினம் (எஸ்.எம்.ஜீ). காலமானார்

சிரேஸ்ட பத்திரிகை ஆசிரியரும் மூத்த பத்திரிகையாளருமான எஸ்.எம்.கோபாலரெத்தினம் (எஸ்.எம்.ஜீ). மட்டக்களப்பில் இன்றையத்தினம் (15.11.2017) காலை காலமானார்.
L’image contient peut-être : 1 personneமட்டக்களப்பு பூம்புகார் 4ஆம் குறுக்கு வீதியிலுள்ள அவரது வீட்டில் இறுதிக்கிரியைகள் நடைபெறவுள்ளது.

0 commentaires :

Post a Comment