11/07/2017

"வேட்கை " வெளியீட்டு நிகழ்வு -பிரான்ஸ்

சிவ. சந்திரகாந்தன் (பிள்ளையான்)  எழுதிய "வேட்கை " என்னும் நூலின் வெளியீட்டு நிகழ்வு பிரான்ஸ் நாட்டின் தலைநகரான பாரிஸ் நகரில்  இடம்பெறவுள்ளது. 

இந்த  நூலினை  எக்ஸில் பதிப்பகம் வெளியிட்டுள்ளது. கடந்த காலங்களில் நிஷ்டை,யுத்தத்தின் இரண்டாம் பாகம், மட்டக்களப்பு தமிழகம், தமிழீழ புரட்டு போன்ற நூல்களை எக்ஸில்  பதிப்பகம் வெளியிட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.

  எதிர்வரும் ஞாயிறு (12/11/2017) மாலை 4.30 மணிக்கு   இந்த நிகழ்வு நடைபெறவுள்ளது.

0 commentaires :

Post a Comment