2/11/2018

சிறையிருந்தும் சவால் விடும் பிள்ளையான்

Image associée
 
சிறையிலிருந்தாலும் மட்டக்களப்பில் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புக்கு மூன்று சபைகளில் கடும் போட்டியாக வென்றிருக்கும் பிள்ளையான்.


செங்கலடி-
தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு -06
தமிழ் மக்கள் விடுதலை புலிகள்- 04

வாழைச்சேனை 
தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு -05
தமிழ் மக்கள் விடுதலை புலிகள்- 04

வாகரை 
தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு -05
தமிழ் மக்கள் விடுதலை புலிகள்- 04 

0 commentaires :

Post a Comment