3/17/2018

மீள எழும் லெனின்

L’image contient peut-être : 1 personne  திரிபுராவில் பாரதிக ஜனதாவின் வெறியினால் வீழ்த்தப்பட்ட  லெனின் சிலையை தமிழகத்தில் நிறுவுவோம் என திராவிட இயக்க தமிழர் பேரவையினர் அறிவித்துள்ளனர். 

0 commentaires :

Post a Comment