4/27/2018

குருக்கள் மடத்துப் பையன் நூல் வெளியீடு

29 ஞாயிறு மாலை 05.00 மணிக்கு கொழும்பு 13 இல் சட்டத்தரணி செய்யத் பஷீர் அவர்களின் குருக்கள் மடத்துப் பையன் நூல் வெளியீடும் கலந்துரையாடலும் இடம்பெறுகின்றது. Résultat de recherche d'images pour "குருக்கள் மடத்துப் பையன்"
இது அனைவருக்குமானபொதுவான திறந்த அழைப்பு அல்ல. ஏனெனில் நிகழ்வில் 30 பேர் மட்டுமே கலந்துகொள்ள முடியும்.
அழைப்பு விடுக்கப்பட்டவர்கள் கலந்துகொள்வதாயின் தமது வருகையை தயவு செய்து உறுதிப்படுத்தவும்.
அவசியம் இந்நிகழ்வில் கலந்துகொள்ளவே வேண்டும் என்று அவாவுவோர் 0777617227 என்ற இலக்கத்துடன் தொடர்பு கொள்ளவும்.

1 commentaires :

simproduction said...

பகிர்ந்த கொண்டமைக்கு நன்றி

Post a Comment