4/06/2018

வாழைச்சேனை பிரதேச சபை தமிழ் மக்கள் விடுதலை புலிகள் வசம்

L’image contient peut-être : 1 personne, plein air

வாழைச்சேனை பிரதேச சபையின் தவிசாளராக ஆசிரியை திருமதி.ஸோபா ஜெயரஞ்சித் அவர்களும், உப தவிசாளராக த.யசோதரனும் தெரிவு செய்யப்பட்டனர்.
L’image contient peut-être : 12 personnes, personnes souriantes, personnes debout தமிழ் மக்கள் விடுதலை புலிகள் சார்பில் தெரிவான சோபா அவர்களுக்கும் உப தவிசாளராக தெரிவான த.யசோதரன் அவர்களுக்கும்  உண்மைகள் சார்பில் வாழ்த்துக்கள் உரித்தக்கட்டும்.

0 commentaires :

Post a Comment