7/25/2020

பெண்கள் பிரதிநிதித்துவத்தை அதிகரிக்க வேண்டும்

மட்டக்களப்பு மாவட்ட பெண்கள் பிரதிநிதித்துவத்தை அதிகரிக்க வேண்டும் எனும் அடிப்படையிலும் பாராளுமன்றத்தில் பெண்களின் பிரதிநிதித்துவத்தை அதிகரிப்பதற்காகவே இம்முறை தேர்தலில்
எமக்கு உரித்தான விருப்பு வாக்குகள் மூன்றில் ஒரு விருப்புவாக்கையேனும்
பெண்ணொருவருக்காகப் பயன்படுத்துவோம். எனும் அடிப்படையிலும் அவளுக்கு ஒரு வாக்கு எனும் பிரச்சார செயற்திட்டம் பெண்கள் அமைப்புக்கள் மற்றும் பெண்கள் வலயமைப்புக்கள் இணைந்து நடாத்த திட்டமிட்டு ஏற்பாடு செய்த ஓர் பிரச்சாரமாகும். தனிப்பட்ட ஒருவருக்கோ அல்லது தனிக் கட்சி சார்ந்தோ இப்பிரச்சாரம் மேற்கொள்ளப் படவில்லை மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் அனைத்து பெண் வேட்பாளருக்குமான பிரச்சாரமாகும். இப்பிரச்சாரத்தின் ஊடாக. பெண்களுக்கு ஏன் வாக்களிக்க வேண்டும், எவ்வாறு வாக்களிக்க வேண்டும் என்பதனை வீதி நாடகத்தின் மூலம் மக்களுக்கு தெளிவுபடுத்தல் வழங்கப்படுகின்றது.

0 commentaires :

Post a Comment