8/04/2020

கிழக்கின் மாவீரர்களை கெளரவித்த பிள்ளையானின் நெஞ்சுரம்

முதலமைச்சராக பிள்ளையான் இருந்தபோது உருவாக்கிய மூன்று கலாசார மண்டபங்கள் எமது மக்களின் மங்களகரமான நிகழ்வுகளுக்கு  முக்கியமான பங்களிப்பை செய்து வருகின்றன. வாழைச்சேனையில் குகனேசன் கலாசார மண்டபம், கிரானில் ரெஜி கலாசார மண்டபமும்,ஆரயம்பதியில் நந்தகோபன் கலாசார மண்டபமும் ஆக மூன்று கிழக்கின் மாவீரர்களின் பெயரில்  இந்த மண்டபங்களை கட்டினார் பிள்ளாயான் அவர்கள்.

0 commentaires :

Post a Comment