8/07/2020

மட்டக்களப்பு மாவட்டம் தேர்தல் முடிவுகள்

மட்டக்களப்பு மாவட்டம்  தேர்தல் முடிவுகள் 


 
பெயர் சதவீதம் % வாக்குகள்
இலங்கை தமிழரசு கட்சி
26.66%
79460
தமிழ் மக்கள் விடுதலைப் புலிகள்
22.71%
67692
ஸ்ரீ லங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ்
11.55%
34428
ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன
11.22%
33424

0 commentaires :

Post a Comment