8/04/2020

தென்னிலங்கை பேரினவாத கட்சிகளையும் தேறாத யாழ்ப்பாண கட்சிகளையும் நிராகரிப்போம் -- கிழக்கிலங்கை உயர்கல்வி மாணவர் ஒன்றியம்

தமிழ் கட்சிகளை பொறுத்தவரையில் இருபது ,முப்பது ஆயிரம் வாக்குகள்   பத்தாயிரமாகவும் ஐயாயிரமாகவும் நாலாயிரமாகவும் மற்றும் சில்லறைகளாகவும் தென்னிலங்கை தேசிய  பேரினவாத கட்சிகளுக்கும் தேறாத யாழ்ப்பாண கட்சிகளுக்கும் வழங்கப்பட்டு  வீணடிக்கப்படும். LIVE BLOG : Parliament today

 அவை போக எஞ்சியுள்ள  ஒன்றரை லட்ஷம்  வாக்குகளே பெறுமதி மிக்கதாக மாறும். இத்தொகையானது  சம அளவில் வெற்றிவாய்ப்பை தட்டிச்செல்லக்கூடிய முன்னணியிலுள்ள இரு கட்சிகளுக்கும் கிடைக்கும். அதாவது இம்முறை தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு 60,000-80,000 வாக்குகளையும் தமிழ் மக்கள் விடுதலை புலிகள் 60,000- 80,000 வாக்குகளையும் பெற்றுக்கொள்ளலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. 

கடந்த உள்ளுராட்சி சபை தேர்தலில் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு எடுத்தவாக்குகள் 88,557 ஆகும். தமிழ் மக்கள் விடுதலைப்புலிகள் எடுத்த வாக்குகள் 42,407 ஆகும். இதனடிப்படையில் தற்போதைய நிலையில் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு எதிர்கொள்ளும் பாரிய சரிவையும் தமிழ் மக்கள் விடுதலைப்புலிகள் கண்டுவரும் வளர்ச்சியையும் கவனத்தில் கொள்ளும்போது இவ்விரு கட்சிகளும் ஒரு சில ஆயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் முதலாம் இரண்டாம் இடங்களை பெறுமென பரவலாக நம்பப்படுகின்றது. 
.

0 commentaires :

Post a Comment