8/09/2020

மூன்று முன்னாள் முதலமைச்சர்கள் பாராளுமன்றம் செல்லுகின்றனர்.

 மூன்று முன்னாள் முதலமைச்சர்கள் கிழக்கு, வடக்கு மாகாணங்களில் இருந்து பாராளுமன்றம் செல்லுகின்றனர். கிழக்கிலிருந்து முன்னாள் மாகாண சபை முதலமைச்சர்களான சந்திரகாந்தன்,ஹாபிஸ் நசீர்,வடக்கிலிருந்து விக்கினேஸ்வரன் போன்றோர் இம்முறை பாராளுமன்றத்துக்கு தெரிவாகியுள்ளார். கிழக்கில் ஒரு மேதின நிகழ்வைக்கூட ...

முறையே தமிழ் மக்கள் விடுதலை  புலிகள் ஊடாக 67692 வாக்குகளையும்  தமிழ் மக்கள் தேசிய கூட்டணியூடாக 35927 வாக்குகளையும், ஸ்ரீலங்கா முஸ்லீம் காங்கிரஸ் ஊடாக 34428 வாக்குகளையும் பெற்றதன் ஊடாக இவர்கள் பாராளுமன்றம் செல்கின்றனர். 


மேலும் சந்திரகாந்தன் 54198 விருப்பு வாக்குகளையும் ஹாபிஸ் நசீர் 17599 விருப்பு வாக்குக்களையும் விக்கினேஸ்வரன் 21554 விருப்பு வாக்குகளையும் பெற்று வெற்றியீட்டியுள்ளனர்.


0 commentaires :

Post a Comment