9/17/2020

ஈழ தமிழர்களின் அதிகூடிய நம்பிக்கையை பெற்ற தலைவர் யார்?

கிழக்கு,வடக்கு மாகாணங்களில் வெற்றியடைந்த தமிழ் பேசும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களின் விருப்பு வாக்கு விபரங்கள் 


1. சிவனேசதுரை சந்திரகாந்தன் -(மட்டக்களப்பு)-      - 54,198 

2. எஸ்.எம் தௌபீக் - (திருகோணமலை)   ------------      - 43, 759

3. இம்ரான் மஹ்ரூப் -(திருகோணமலை)  ------------       - 39,029 

4. எம்.எச்.எம் ஹரீஸ் - (அம்பாறை)        -----------------      - 36,850

5. அங்கஜன்-(யாழ்ப்பாணம்)    --------------------      - 36,356

6. சிறிதரன் -(யாழ்ப்பாணம்)  ----------------------      - 35,884

7. ஏ.எச்.எம் அதாவுல்லா- (அம்பாறை) ---------      - 35,697

8. சாணக்யா ராஹுல் - (மட்டக்களப்பு)  ---------------       - 33,332 

9.டக்ளஸ் - (யாழ்ப்பாணம்)   ---------------------------------       - 32,156

10.கஜேந்திரகுமார் - (யாழ்ப்பாணம்)---------------------       - 31,658

11. பைஸல் காசிம் - (அம்பாறை) -------------------------        - 29,423

12.ரிஷாட் பதியுதீன் -(வன்னி) -----------------------------         - 28,203

13.சுமந்திரன் - (யாழ்ப்பாணம்) ---------------------------        - 27,734

14.கோவிந்தன் கருணாகரன் -  (மட்டக்களப்பு) ---       - 26, 382

15.சார்ல்ஸ் நிர்மலநாதன் -  (வன்னி)  ------------------       - 25,668 

16. சித்தார்த்தன் (யாழ்ப்பாணம்) -----------------------        - 23,740

17. சதாசிவம் வியாழேந்திரன்  (மட்டக்களப்பு)---        - 22,218

18. விக்னேஸ்வரன்  (யாழ்ப்பாணம்) ------------------         - 21,554  

19. ஆர்.சம்பந்தன் (திருகோணமலை)----------------         - 21,422

20. செல்வம் அடைகலநாதன்( வன்னி) ---------------       - 18,563

21. மொஹமட் முஸரப் (அம்பாறை)  ------------------        -18,389

22. அஹமட் செய்னுலாப்தீன் நசீர்  ---------------------       - 17,599

  

23.யோகராஜலிங்கம்( வன்னி )  ---------------------------      - 15,190
 
24.காதர் மஸ்தான்  ( வன்னி )   ----------------------------      - 13,454 
 
25.குலசிங்கம் திலீபன் ( வன்னி)   ------------------------      -  3,203 0 commentaires :

Post a Comment