1/21/2021

வல்வட்டித்துறை நகராட்சியின் சாதியபாகுபாட்டுக்கு எதிராக பொது நலவழக்கு

வல்வட்டித்துறை நகரசபைக்குட்பட்ட ஊரணி கிராமத்தில் உருவாக்கப்பட்டுள்ள புதிய பிரேத எரிப்பு கொட்டகையானது சர்ச்சையை கிளப்பிவிட்டுள்ளது.ஏற்கனவே ஒரு பிரேத எரிப்பு கொட்டகை உள்ளநிலையில் இன்னுமொரு கொட்டகை உருவாக்கப்பட்டதன்  பின்னணி குறித்து எழுகின்ற சந்தேகங்கள் இதற்க்கு காரணமாகும்.அதாவது இப்பிரதேசத்தில் வாழும் வெள்ளாள சமூகத்தை சேர்த்தவர்கள் ஏனைய சாதியினரின் சடலங்கள் எரியூட்டப்படும் இடத்தை தவிர்த்து தமது சாதியினருக்கென தனியாக இதனை உருவாக்கியுள்ளனர் என்கின்ற குற்றச்சாட்டுக்கள் எழுந்துள்ளன. 

 இந்த குற்றச்சாட்டுக்கள் உண்மையானால் இந்த நவீன உலகிலும் இத்தகைய சாதிய மனோபாவத்துடன் நாம் இயங்குகின்றோமா? என்கின்ற பலமான கேள்விகளை நம் எழுப்பவேண்டும். இத்தகைய நடவடிக்கைகள் இலங்கையின் சமூக நீதி சட்டங்களுக்கு எதிரானது மட்டுமல்ல மனிதகுலத்தில் விழுமியங்களுக்கும் எதிரானதாகும். எனவே இவற்றை தீர விசாரித்து 'தமிழராய் உணர்வோம்' 'தமிழராய் திரள்வோம்'  என்று நாளும் பொழுதும்  ஒப்பாரிவைப்பவர்கள் முதலில் வல்வட்டித்துறை நகராட்சிக்கு எதிராக பொது நலவழக்கு ஒன்றை முதலில் பதிவு செய்வைத்து நல்லது..
 

0 commentaires :

Post a Comment