1/31/2021

சிலாபம் முன்னேஸ்வரத்தில் பிள்ளையானுக்கு அர்ச்சனை

மட்டக்களப்பு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சிவநேசதுரை சந்திரகாந்தன் அவர்கள் சிறைவாசம் அனுபவித்த போது அவர்களின் விடுதலைக்காக வேண்டப்பட்ட வேண்டுதல் நேற்று நிறைவேற்றிவைக்கப்பட்டது. சிலாபம் முன்னேஸ்வரர் ஆலயத்தில் இவ்வேண்டுதல் நிறைவேற்றப்பட்டது.

முன்னேஸ்வர தேவாலயத்தில் தமிழ் மக்கள் விடுதலைப் புலிகள் கட்சியின் மண்முனைப்பற்று அமைப்பாளர்  ஜேக்கப் சிலாபம் சென்று இவ்வேண்டுதலை நிறைவேற்றி வைத்துள்ளார். 

0 commentaires :

Post a Comment