1/25/2021

மத்திய அரசின் பத்ம விருதுகள் அறிவிப்பு

இந்திய மத்திய அரசின் பத்ம விருதுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதில், முக்கியமாக அண்மையில் காலம்சென்ற பிரபலபாடகர் எஸ்.பி.பாலசுப்ரமணியம் அவர்களுக்கு  பத்ம விபூஷன், சாலமன் பாப்பையா அவர்களுக்கு  பத்ம ஸ்ரீ, பாடகி சித்ரா அவர்களுக்கு பத்ம பூஷன் போன்ற விருதுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.

0 commentaires :

Post a Comment