2/02/2021

டொமினிக் ஜீவா - அஞ்சலிக் கூட்டம்.


ஈழத்தின் மூத்த முற்போக்கு எழுத்தாளரும், மல்லிகை சஞ்சிகையின் ஆசிரியரும், மல்லிகைப் பந்தல் வெளியீட்டின் பதிப்பாசிரியரும், அரசியல், சமூக செயற்பாட்டாளருமான, டொமினிக் ஜீவா அவர்களுக்கான அஞ்சலிக் கூட்டம்.

0 commentaires :

Post a Comment