4/23/2021

வாகரையில் ஒன்று கூடிய தமிழ் மக்கள் விடுதலைப் புலிகளின் முக்கிய தலைவர்கள்

இன்று மாலை வாகரையில் தமிழ் மக்கள் விடுதலைப் புலிகளின் முக்கிய கூட்டம் ஒன்று இடம்பெற்றது. வாகரை பிரதேச கட்சி செயற்பாட்டாளர்களின் வேண்டு கோளுக்கு இணங்க கட்சியின் தலைமை குழுவினர் இக்கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டிருந்தனர்.

வாகரை பிரதேசத்தின் எதிர்கால மேம்பாடுகள் சம்பந்தமாக பல்வேறு விதமான ஆலோசனைகளும் கலந்துரையாடப்பட்டது.

0 commentaires :

Post a Comment