5/29/2021

கிராம சேவகர் பதவிக்கான விண்ணப்பங்கள்

கிராம சேவையாளர் பதவிக்கான 2021 ஆண்டு விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன.


உயர் தரம் படித்துவிட்டு தொழில்களை எதிர்பார்த்திருக்கின்றவர்களுக்கு இந்த தொழிலைப் பெற்றுக்கொள்ள இதுவாய்ப்பாக அமைகின்றது. குறித்த பரீட்சையில் முறையாக சித்திடைவதற்காக தங்களை ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்வதற்குத் தேவையான தகவல்களை இந்தப் பதிவு வழங்குகின்றது. 

கிராம உத்தியோகத்தரின் பணிகள் மற்றும் பொறுப்புக்களை நன்கு அறிந்த எமதூர் இளைஞர்கள் அல்லது யுவதிகள் இதற்கு விண்ணப்பிப்பதனூடாக அவர்கள் உரிய போட்டிப் பரீட்சையில் சித்தியடைந்து தெரிவுசெய்யப்பட்டால் ஊருக்கும் சமூகத்துக்கும் அளப்பரியதொரு சேவையை மேற்கொள்ளலாம்.

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி : 2021-06-28

வயதெல்லை : 2000-06-28 அல்லது அதற்கு முன்னரும் 1986-06-28 அன்று அல்லது அதற்குப் பின்னர் பிறந்தவர்கள்

தகைமை: 

க.பொ.த உயர் தரத்தில் ஒரே தடவையில் அனைத்து பாடங்களிலும் சித்தியடைந்திருத்தல்

க.பொ.த சாதாரண தர பரீட்சையில் தமிழ் அல்லது சிங்களம் உட்பட 4 பாடங்களில் திறமைச் சித்தி உட்பட மொத்தம் 6 பாடங்களில் சித்தியடைந்திருத்தல்.

ஊருக்கும் சமூகத்துக்கும் அளப்பரியதொரு பணியை மேற்கொள்ளக்கூடிய இந்த வாய்ப்பை தவற விடாதீர்கள்.

0 commentaires :

Post a Comment