5/15/2021

இணைய வழி கலந்துரையாடல்

ZOOM வழியான ,( 16 மே- ஞாயிறு)
6வது  தொடர் கலந்துரையாடல்
 எஸ். பொன்னுத்துரை
எழுத்தாளர் , பதிப்பாளர்
(1932 - 2014)


உரையாளர்கள்-
* ஐ.சாந்தன்
- எழுத்தாளர் (இலங்கை)
* நோயல் நடேசன் 
-எழுத்தாளர், இதழியலாளர்( அவுஸ்ரேலியா)
* எஸ்.எல்.எம். ஹனீபா
எழுத்தாளர் ( இலங்கை)
* ஞானம் ஞானசேகரன்
-எழுத்தாளர் ,இதழியலாளர்(இலங்கை) 

காலம் - 16 மே 2021( ஞாயிறு)
3  PM London, 4PM Europe ,7.30 PM Sri Lanka
 & India, 10AM Canada

Meeting ID: 864 1631 3300
Passcode: 371255

மறைந்த இலங்கை தமிழ்ப்படைப்பாளிகள்/ படைப்புகள்
ஆய்வு/ மதிப்பீடு/ அனுபவங்கள் .
-----------------------------
வழிப்படுத்தல்
எம்.பெளசர்

தொடர்புகளுக்கு...
0044 7817262980
Email. eathuvarai@gmail.com
ஆர்வமிருப்போர் இந்த அறிவித்தலை , உங்கள் நட்புவட்டத்துடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்!

ஒவியம்- ஏ.எம். அனீஸ்

0 commentaires :

Post a Comment