5/31/2021

இன்றைய கொரோனா நிலவரம்

மட்டக்களப்பில் இன்று பதிவான கொரோனா பாதிப்புக்கள்

Batticaloa 23
Kaluvanchikudy 19
Valaichenai 08
Kathankudy 02
Kpc 08
Oddamavadi 08
Chengalady 14
Eravur 25
Vellavely  17
Arayampathy 10
Kiran 10
Tri forces 01

*Total 145*.   

0 commentaires :

Post a Comment