11/24/2021

முஸ்லீம் காங்கிரஸ் கூத்தா? குழப்பமா?

பாராளுமன்றத்தில்இ கடந்த 22ஆம் திகதியன்று நடைபெற்ற 2022 ஆம் ஆண்டுக்கான  வரவு – செலவு திட்டத்தின் (பட்ஜெட்)  இரண்டாவது வாசிப்பின் மீதான வாக்கெடுப்பின் போது ஸ்ரீ லங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸின் உறுப்பினர்கள் மூவர் பட்ஜெட்டுக்கு ஆதரவாக வாக்களித்தனர்.முஸ்லிம் காங்கிரஸ் உறுப்பினர்கள் மீது நடவடிக்கை?
  
அம்மூவரும்  கட்சியின் உச்ச பீடத்தின் தீர்மானத்துக்கு அமைவாக செயற்படாததன் காரணத்தால் அவர்கள் கட்சியில் அவர்கள் வகித்து வரும் பதவிகளிலிருந்து உடனடியாக இடை நிறுத்தப்பட்டுள்ளனர் என ஸ்ரீ லங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் அறிவித்துள்ளது.

பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களான எச்.எம்.எம்.ஹரீஸ் பைசல் காசிம் ஹாபிஸ் நஸீர் அஹமட் ஆகிய மூவருமே இவ்வாறு இடைநிறுத்தப்பட்டுள்ளனர். 

0 commentaires :

Post a Comment