12/16/2021

மட்/மாநகர ஆணையாளராக மீண்டும் மாணிக்கவாசகர் தயாபரன்மட்டக்களப்பு மாநகர ஆணையாளராக மீண்டும் மாணிக்கவாசகர் தயாபரன் கடமைகளைப் பொறுப்பேற்றார்

மட்டக்களப்பு மாநகர ஆணையாளராக மாணிக்கவாசகர் தயாபரன் இன்று (15) பி.ப. 3 மணியளவில் கடமைகளைப் பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார். இலங்கை நிருவாக சேவையின் முதல்தர வகுப்பைச் சேர்ந்த மாணிக்கவாசகம் தயாபரன் நீண்டகால சேவை அனுபவத்தினைக் கொண்டவராவார்.


மாநகர ஆணையாளர் மாணிக்கவாசகர் தயாபரன் கடமைகளைப் பொறுப்பேற்கும் நிகழ்வின்போது மாநகர பிரதி ஆணையாளர் உதயகுமார் சிவராஜா மற்றும் உத்தியோகத்தர்கள் பலரும் பெரும் வரவேற்பளித்தமை குறிப்பிடத்தக்கதாகும். 


0 commentaires :

Post a Comment