4/09/2022

வெருகல் படுகொலையின் 18 வது நினைவேந்தல்


வெருகல் படுகொலையின் 18 வது நினைவேந்தல் நிகழ்வு இன்று மட்/ஆரையம்பதி நந்தகோபன் கலாசார மண்டபத்தில் இடம்பெறவுள்ளது. 2004ஆம் ஆண்டு தமிழீழ விடுதலைப் புலிகள் அமைப்பினுள் ஏற்பட்ட கிழக்கு பிளவின் தொடர்ச்சியாக இடம்பெற்ற இந்த வெருகல் படுகொலையில் சுமார் 210க்கும் மேற்படட கிழக்கு போராளிகள் வெருகல் பகுதிகளில் கொல்லப்பட்டனர்.

மிக கொடுமையான இந்த சகோதர படுகொலையை நினைவுகூர்ந்து கிழக்கிலங்கை சமூக மேம்பாட்டு நிறுவனங்களின் ஒன்றியம் இந்த நினைவேந்தலை நடாத்துகின்றது.


0 commentaires :

Post a Comment