11/29/2022

மட்டக்களப்பு வலையம் இலங்கையில் முதலிடம். வாகரையும் வவுணதீவு என்று இந்நிலைபெறும்?


கா. பொ. த சாதாரணதரப் பரீட்சையில் அகில இலங்கை ரீதியில் முதலிடத்தினை பிடித்தது மட்டக்களப்பு கல்வி வலயம்.

இறுதியாக வெளிவந்த கா. பொ. த சாதாரணதரப் பரீட்சைப் பெறுபேறுகளின் அடிப்படையில் மட்டக்களப்பு கல்வி வலயமானது அகில இலங்கை ரீதியிலுள்ள 100 கல்வி வலயங்களுக்குள் முதலிடத்தை பிடித்து எமது மாவட்டத்திற்கும், மாகாணத்திற்கும் பெருமையை சேர்த்துள்ளது. 

எனவே இவ்வாறான மகத்தான சாதனையினை புரிந்த மாணவ செல்வங்களை வாழ்த்துவதுடன் இதற்கென முன்நின்று உழைத்த கல்விப்பணிப்பாளர், அவருடன் இணைந்த குழாமினர், அதிபர்கள், ஆசிரியர்கள், பெற்றோர்கள் என அனைவருக்கும் உண்மைகள் இணையத்தளம் சார்பில் பாராட்டுக்கள்.

இதுபோன்ற பெறுபேறுகளை என்று வாகரை(வாழைச்சேனை) மற்றும் வவுணதீவு வலையங்கள் பெறுகின்றதோ அதுவே முழு மகிழ்ச்சிக்குரிய தினம்.

0 commentaires :

Post a Comment