12/19/2022

தமிழரசுக்கட்சிக்கு ஆண்டுவிழா ஒரு கேடு


வட்டுக்கோட்டை தீர்மானத்தை நிறைவேற்றி, தமிழினத்தை வன்முறைவழிக்கு அழைத்துச்சென்று, ஆயுதப்போராட்டத்துக்கு தலைமைகொடுக்கமுடியாமல்  ஐந்துவருடங்கள் மக்களைக் கைவிட்டு அரச விருந்தினர்களாக தமிழ்நாட்டில் சுகபோகவாழ்க்கை வாழ்ந்துவிட்டு,  லட்ஷக்கணக்கான மக்களின் கொலைகளுக்கும் கோடிக்கணக்கான சொத்துக்களின் அழிவுக்கும்  வித்துட்டது தமிழரசுக்கட்சியே.

யுத்தம் முடிந்தபின்னரும்கூட தமிழ் மக்களுக்கான நவீன உலகு நோக்கிய புதிய பாதைகள் எதனையும் வகுத்து முன்னேறத் தெரியாமலும் அதற்குரிய  இராஜதந்திர தலைமையொன்றை இன்றுவரை வழங்க முடியாமலும் காலாவாதியாகிப்போன  கடந்த நூற்றாண்டு யாழ் மேட்டுக்குடிச் சிந்தனையை தூக்கிக்கொண்டு 'இத்தனை கொடுமைகளுக்கும் வழிவகுத்தவர் நாம்தானே' என்னும்   துக்கமின்றியும்  சுயவிமர்சனமின்றியும் வெட்கமேதுமின்றியும் அலையும் தமிழரசுக்கட்சிக்கு  ஆண்டுவிழா ஒரு கேடு.


0 commentaires :

Post a Comment