12/15/2022

இராஜாங்க அமைச்சரினால் மீனவர்களுக்கு தோணிகள் வழங்கப்பட்டன

மீனவத் தொழிலாளர்களின் தொழில் முயற்சிகளை ஊக்குவிக்கும் முகமாக 20 தோணிகள் வழங்கிவைப்பு. 


மீன்பிடித் தொழில் நடவடிக்கைகளை ஊக்குவிக்கும் முகமாக நேற்றைய தினம் கோறளைப்பற்று பிரதேசசெயலக எல்லைக்குட்பட்ட தெரிவு செய்யப்பட்ட பயனாளிகளுக்கு 15 ஆற்றுத்தோணிகளும் 05 கடல்தோணிகளும் உள்ளடங்கலாக 20 தோணிகள் வழங்கி வைக்கப்பட்டன. 

ராஜாங்க அமைச்சர் சி.சந்திரகாந்தன் அவர்களின் ஏற்பாட்டின் பெயரில் இத்தோணிகள் வழங்கி வைக்கப்பட்டன.


0 commentaires :

Post a Comment